Sprzęt na magazynie

wózek magazynowy koła

O ile jeszcze do niedawna na magazynie pracowano fizycznie, tak dzisiaj wykorzystuje się w tym celu nowoczesne urządzenia. Transportowanie, magazynowanie, przenoszenie czy układanie i wydawanie ciężkich towarów zostało usprawnione, by praca magazynierów przebiegała szybciej, wydajniej, z lepszym efektem. Co więcej, praca ludzkich rąk nie zawsze mogła zagwarantować pożądane efekty albo trwało to zbyt długo i było wycieńczające. Weźmy pod uwagę, że na magazynach znajdują się bardzo często towary, których waga przekracza nawet kilka ton.

Jakie więc sprzęty znajdziemy dzisiaj w nowoczesnych magazynach? To nie tylko wózek magazynowy dwukołowy, który obsługuje się ręcznie. Oczywiście, wózek dwukołowy jest niezbędny, ale raczej w procesie zarządzania towarem o niewielkiej wadze. Znacznie większą popularnością cieszą się wózki widłowe. Koła do wózków tego rodzaju nierzadko przewyższają wielkość wózków do obsługi ręcznej. To masywne maszyny, do których obsługi należy mieć stosowne uprawnienia. Wózek widłowy służy do transportowania towarów na paletach o wadze co najmniej kilku ton. Operator musi więc zachować optymalne bezpieczeństwo i nie stwarzać zagrożenia w miejscu pracy. Czy wiesz, że to właśnie na magazynach, z zastosowaniem ciężkich maszyn dochodzi nadal do największej liczby wypadków w ramach wykonywania zawodowych obowiązków? Właśnie dlatego tak ważna jest odpowiedzialność personelu i to bez względu na wykorzystywany sprzęt techniczny.