Rejestracja spółki w Warszawie – o czym trzeba pamiętać?

Rejestracja spółki w Warszawie

W dzisiejszych czasach rejestracja spółki w Warszawie możliwa jest w bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem internetowego serwisu, ale tylko w jasno określonych przypadkach. Chcesz dokonać rejestracji nowej spółki, ale nie wiesz, o czym koniecznie trzeba pamiętać przed przystąpieniem do formalności? Otóż potrzebujesz przede wszystkim umowy spółki wraz z podpisami wszystkich jej członków, a także potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat. Rejestracja spółki akcyjnej to tylko kilka kroków, a mianowicie:

  • zawiązanie spółki,
  • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy na pokrycie wkładu zakładowego,
  • ustanowienie zarządu i rady nadzorczej,
  • wpis do rejestru spółek.

Musisz też pamiętać, że rejestracja spółki akcyjnej wymaga zawarcia umowy założycielskiej oraz podpisów wszystkich zainteresowanych jej członków. To podstawa jeśli chodzi o wymogi urzędowe. Rejestracja spółki w Warszawie odbywa się na mocy ustalonego statutu, który powinien zawierać kilka informacji: wartość kapitału zakładowego, siedzibę, przedmiot działalności, liczbę członków oraz informacje o założycielach. Uwaga! Rejestracja spółki akcyjnej na specjalny wniosek do urzędu musi odbyć się nie później niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia statutu spółki. Do zgłoszenia tego faktu potrzebujesz także: aktu notarialnego o objęciu akcji i zawarciu spółki, oświadczeń członków zarządu oraz dowodów wpłaty kapitału na drukach bankowych.

Dodaj komentarz