Technologie beztlenowe w procesie oczyszczania ścieków

filtry bębnowe

Proces oczyszczania ścieków ma jeden cel – usunąć zanieczyszczenia, aby przygotować wodę do ponownego wykorzystania, by nie marnowały się jej cenne zasoby. Istnieje wiele metod i technologii, których celem jest jak najefektywniejsze oczyszczanie. Wszystko po to, aby zarówno w przemyśle, jak i w zastosowaniach komunalnych, oczyszczanie ścieków było wydajne. Oczyszczanie może odbywać się na dwa sposoby: tlenowo oraz beztlenowo. W tym artykule przyjrzymy się technologii beztlenowej Biobed® EGSB w procesie oczyszczania ścieków.

Beztlenowe oczyszczanie ścieków – na czym to polega?

Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta opiera się na procesach beztlenowych, które radzą sobie nawet z dużymi ładunkami zanieczyszczeń organicznych. Sam proces przebiega niezwykle sprawnie. Przed doprowadzeniem ścieków przemysłowych do reaktora beztlenowego, niezbędne jest wcześniejsze ustabilizowanie poziomu pH oraz temperatury zanieczyszczonych ścieków. Następnie ścieki mieszane są ze ściekami oczyszczonymi beztlenowo w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny i kierowane do reaktora EGSB. Reaktor Biobed® EGSB ze złożem granulowanym jest tak skonstruowany i zaprojektowany, by  przekształcać zanieczyszczenia organiczne (ChZT) w biogaz w warunkach anaerobowych.

Specyfika technologii Biobed® EGSB

Decydując się na zastosowanie technologii Biobed® EGSB użytkownicy mogą mieć pewność, że nie zajmie ona zbyt dużej przestrzeni. To ogromna zaleta tego rozwiązania – można je stosować nawet w miejscach, w których wolna powierzchnia jest mocno ograniczona. Dużym atutem jest konstrukcja modułu, który radzi sobie z dużymi ładunkami zanieczyszczeń przy krótkim czasie zatrzymania i niewielkim zużyciu energii. Co istotne, technologie beztlenowe Biobed® EGSB w procesie oczyszczania ścieków mogą być wykorzystywane w różnorodnych warunkach, ponieważ nie emitują nieprzyjemnych zapachów ani nie są hałaśliwe

Dodatkowe zalety technologii beztlenowych

Jak wiadomo, w procesie oczyszczania wytwarzany zostaje biogaz. Powstaje z przekształcenia ładunku ChZT, a na końcowym etapie, zostaje oddzielony od oczyszczonych ścieków i biomasy. We właściwych warunkach można go dobrze wykorzystać! Jak? Otóż może on stanowić dodatkowe źródło energii elektrycznej i cieplnej, które z powodzeniem możnawykorzystać w zakładzie produkcyjnym. Biogaz jako odnawialne źródło energii w ostatnich latach zyskuje na popularności, a dzięki produkcji biogazu eksploatacja instalacji beztlenowych przynosi oszczędności.

Dodaj komentarz