Cykl życia leku

maszyny do farmacji

Aż 98% leków, które przechodzą podstawowe badania, nie zostaje ostatecznie wprowadzonych na rynek. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że podczas przeprowadzanych badań klinicznych, wykrywa się groźne skutki niepożądane, które wstrzymują dalszy proces powstawania danego środka. Warto też wiedzieć, że cykl wprowadzania leku na rynek, od czasu pomysłu do ostatecznego wdrożenia kosztuje nawet kilkanaście miliardów dolarów. Widać więc wyraźnie, jak wielkie straty mogą ponosić firmy farmaceutyczne z tego tytułu. Okazuje się również, że tylko 20 nowych leków rocznie zostaje przyjętych na apteczne półki. Dane te dotyczą rynku farmaceutycznego całego świata.

Dzisiaj zajmiemy się lekami, które udało się wprowadzić na rynek. Dopiero od tego czasu możemy mówić o cyklu ich trwania. Dopiero kiedy lek trafi do obiegu, następuje jego masowa produkcja. Aby mógł trwać na rynku i cieszyć pacjentów dobroczynnymi efektami zażywania, już po rejestracji konieczne są kolejne badania. Te mają na celu nadzór określonej substancji. Zdarza się bowiem, że lek szybko zostaje wycofany ze sprzedaży, a inwestycja jego wdrażania nigdy się nie zwraca. Weźmy pod uwagę, że okres poprzedzający finalną sprzedaż leku liczony jest nierzadko nawet na kilkanaście lat wstecz.

Sama produkcja leku nie jest problemem. W Polsce funkcjonują profesjonalnie wyposażone fabryki przemysłu farmaceutycznego, w których działają maszyny dla farmacji. Te pozwalają produkować lek według światowych standardów, zgodnie z restrykcyjnymi procedurami i standardami bezpieczeństwa oraz sterylności.

Istotne są dalsze badania, które będą stanowić podstawę do określenia bezpieczeństwa stosowania zarejestrowanego już leku. Ten, który wszedł na rynek, ma być przecież nie tylko skuteczny, ale i bezpieczny. Chodzi głównie o to, że w fazie badań klinicznych, do takich przystępowały osoby całkowicie zdrowe albo pacjenci, u których zdiagnozowaną chorobę. Kiedy zaś dostępny jest już na sklepowych półkach, ma do niego dostęp każdy. To również pacjenci, którzy chorują jednocześnie na inne rodzaje chorób. Należy przeprowadzać badania, by móc wykluczać jego działania niepożądane, będące efektem mieszania różnych lekarstw na różne choroby.

Kolejne badania mogą wskazywać również na dodatkowe zastosowanie tego samego leku. Jeśli lek został wpuszczony na rynek dla pacjentów chorych na astmę, to już niedługo może okazać się, że bezpiecznie i z pożądanymi efektami mogą go zażywać również ci, którzy borykają się z chorobami płuc czy innymi schorzeniami, jakie wchodzą w zakres chorób układu oddechowego.

Badania mogą wskazywać również innowacyjne zastosowania, inne dawki przyjmowanego leku. Lek może pojawiać się na aptecznych półkach w różnej postaci – na przykład w tabletkach, syropie czy kroplach.

Co ważne, zarejestrowany lek, który firma farmaceutyczna wprowadza na rynek, posiada patent. Oznacza to, że konkurencyjna firma nie może produkować ani sprzedawać dokładnie takiego samego środka. Taka sytuacja będzie trwać aż do upływu tzw. ochrony patentowej. Ciekawostką jest fakt, że każdy nowy lek dopuszczony jest do sprzedaży najczęściej na receptę. Wtedy farmaceuci mają nad nim o wiele lepszą kontrolę, a dostęp do niego jest w jakimś stopniu ograniczony.

Dodaj komentarz