W jaki sposób oczyszczane są ścieki?

odzysk wody ze ścieków

Za usuwanie trujących związków, a także za odzyskiwanie wody ze ścieków, odpowiedzialne są specjalnie oczyszczalnie, które wykorzystują konkretne technologie. Od ich rodzaju zależy specyfika całego procesu, jak również jego skuteczność i bezpieczeństwo w kontekście ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę wszelkie metody oczyszczania ścieków, działające na rynku oczyszczalnie możemy podzielić na kilka kategorii. Najważniejszy podział uwzględnia podmioty mechaniczne, biologiczne oraz chemiczne i hydrobotaniczne.

Czym charakteryzują się oczyszczalnie ścieków?

Jak łatwo można wywnioskować, podmioty mechaniczne korzystają z podstawowych rozwiązań, które nie wymagają zastosowania nowoczesnych i skomplikowanych technologii. Oczyszczanie ścieków przeważnie odbywa się za sprawą procesów fizycznych, takich jak filtrowanie oraz rozdrabnianie. Odbywa się również tak zwana flotacja ścieków.

Znacznie bardziej zaawansowane wydają się oczyszczalnie biologiczne. W ich przypadku możemy mówić o różnego rodzaju procesach biochemicznych, które mają na celu redukcją ilości szkodliwych związków i zawiesin znajdujących się w ściekach. W tym celu używane są chociażby czynne osady.

Jeśli zaś chodzi o oczyszczalnie chemiczne i hydrobotaniczne, za usuwanie szkodliwych związków odpowiedzialne są specjalnie dobrane środki chemiczne, a także rośliny zakorzenione i pływające. Dobór składników jest w tym przypadku niezwykle ważny, ponieważ wpływ na efektywność całego procesu.

Niezależnie od tego, jaka dokładnie technologia oczyszczania ścieków jest wykorzystywana, omawiane firmy muszą dbać o posiadane wyposażenie, składające się z odpowiednich urządzeń, systemów oraz instalacji. Ich dostarczaniem zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa mające dostęp do najnowszych technologii. To właśnie od nich w dużej mierze zależy, jak będzie przebiegał proces oczyszczania. Firmy tego typu dostarczają rozwiązania dla każdej gałęzi gospodarczej – od przemysłu chemicznego, po spożywczy i papierniczy.