Pracownicy na etat czy leasing pracowniczy

pracownicy z Ukrainy

Każdy biznes prowadzony jest w celu generowania zysków i nie ulega to żadnej wątpliwości. Przedsiębiorcy muszą więc prowadzić swoją działalność tak, by przy jednoczesnym i ciągłym rozwoju móc minimalizować koszty. Te wiążą się chociażby z zatrudnianiem kadry pracowniczej, bo płace stanowią przecież ogromny wydatek.

Każdy właściciel firmy powinien zastanowić się na najbardziej wydajną i efektywną formą współpracy ze specjalistami. O ile w przypadku firm prosperujących na tych samych zasadach przez cały rok najlepiej sprawdzają się zatrudnieni na etat, to już w przypadku pracy sezonowej albo zmieniających się projektów, lepiej postawić na leasing pracowniczy. Tak naprawdę każdy zarządzający firmą musi podjąć tego rodzaju decyzję samodzielnie.

Wiele zależy także od branży, w jakiej działa firma. Przykładem może być sektor budowlany, produkcyjny czy przemysłowy. To w nich bardzo często typowa jest praca cykliczna, sezonowa. To również w tych gałęziach rynku najczęściej zatrudniani są pracownicy z Ukrainy. Nie ma wątpliwości, że w takich przypadkach zupełnie nieopłacalne jest zatrudnianie pracowników na stałe, kiedy zauważa się znaczące przestoje w pracy. Przedsiębiorca ponosiłby zbędne koszty związane z wypłatami wynagrodzeń również w miesiącach, w których działalność nie byłaby realizowana.