Jak działają i jak duże mają znaczenie sprawdziany do kół zębatych?

frez ślimakowy modułowy

Ulepszanie metod kontroli narzędzi jest od dłuższego czasu najwyższym priorytetem w branży. Koła zębate są istotnym elementem sprawnie działającego sektora produkcyjnego, a także codziennego życia. Wadliwy sprzęt może wpłynąć na Ciebie nie tylko wytwarzając hałas – stąd sprawdziany do kół zębatych mają naprawdę duże znaczenie, a coraz więcej producentów równocześnie pracuje nad zwiększeniem wydajności i jakości kontroli kół zębatych poprzez automatyzację procesu kontroli. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można sprawdzić wiele kół zębatych na wielu parametrach za pomocą jednej maszyny – czytaj dalej.

Sprawdziany do kół zębatych – pomiar rozmiaru

Pomiar rozmiaru koła zębatego pomaga zapewnić prawidłowy luz, gdy koło zębate jest zamontowane obok współpracującego koła zębatego. Rozmiar koła zębatego mierzy się za pomocą kołków lub kulek wraz z mikrometrem. Pomiar sworzni pozostaje najbardziej zaufanym sprzętem do kontroli kół zębatych w kontekście pomiaru rozmiaru. Koła zębate o większej średnicy są mierzone za pomocą suwmiarek zębatych, choć są dostępne również i inne sprawdziany do wielowypustów w kontekście rozmiarów, dlatego jak najbardziej warto zainteresować się tym tematem jeszcze bliżej

Sprawdziany do wielowypustów a kontrola bicia

Bicie to maksymalna zmiana odległości między obracającą się powierzchnią a powierzchnią odniesienia. Pomiar bicia pomaga uzyskać:

  • prawidłowy luz
  • minimalną zmienność ruchu obrotowego.

Ta część kontroli może być zautomatyzowana na nowoczesnych maszynach pomiarowych CNC do kół zębatych. Niejeden konstrukt sprawdzający został zaprojektowany właśnie w tym celu, poprawiając identyfikowalność danych z kontroli i dokładność kontroli sprzętu.

Kontrola kompozytowa – sprawdziany trzpieniowe

Podczas kontroli kompozytów główne koło zębate i koło robocze są ciasno ze sobą zwinięte. Przekładnia główna jest obciążona sprężyną i dlatego nie ma luzu. Tutaj niezbędna jest metoda kontroli kół zębatych – takie sprawdziany trzpieniowe służy do sprawdzania toczenia się zębów i wykrywania wyszczerbień. Przydaje się również w wykrywaniu błędów w poszczególnych zębach.