PRZENOŚNIKI TAŚMOWE


Przenośniki taśmowePrzenośniki taśmowe popularnie nazywane taśmociągami wykorzystywane są głównie podczas transportu drobnych i sypkich towarów, a także na placach budowy, w halach produkcyjnych oraz montażowych.

Dostępnych jest wiele konstrukcji i technologii, w której mogą być wykonane przenośniki taśmowe. W większości modeli są one jednak napędzane elektrycznymi silnikami i składają się z taśmy, która jest łączona w pętle i obraca się na tzw. krążnikach. Taśma ma określona napiętość i jest wykonana najczęściej z gumy lub też innych tworzyw sztucznych. Dodatkowo przenośniki taśmowe można wyposażyć w wagę, a także w szczotki, skrobaczki, boczne osłony w zależności od tego, jakie materiały są transportowane na niej. Aby przenośnik taśmowy działał w pełni sprawnie, powinien być ustawiony pod odpowiednik kątem, czyli ok. 15º i jest to określane jako nachylenie wyrobiska. Takie przenośniki taśmowe wykorzystywane są głównie w budownictwie i kopalnictwie. Natomiast w halach produkcyjnych często stosowane są przenośniki taśmowe ślizgowe, które nie są montowane z uwzględnieniem nachylenia wyrobiska. Służą one do transportowania różnorodnych materiałów w ramach fabryki lub też tworzą poszczególne etapy taśmy produkcyjnej.

Można wskazać wiele zalet, jakimi cechują się przenośniki taśmowe. Po pierwsze, jest to duża wydajność. Po drugie, mniejsze zużycie energii w porównaniu z innymi rodzajami transportu. Po trzecie, centralne lub zautomatyzowane sterowanie. Po czwarte, niewielka ilość osób obsługujących maszynę. Po piąte, mały stopień niszczenia poszczególnych części.


Copyright © 2008-2015: absolute-machines™, all rights reserved